COMPASSION LANDSKABET

ET 9-ugers online KURSUS

Få indsigt i hvad forskningen har at sige om compassion. Hvordan det trænes samt dets potentiale for at øge modstandsdygtighed, forebygge omsorgstræthed og fremme mental sundhed.

UNDERVISNING | 9 MODULER

Compassion Landskabet

Hvad kan du forvente?

Over seks undervisningsgange tager jeg dig igennem hvad forskningen har at sige om compassion.

Du vil få et indblik i selve de mekanismer som underligger compassion. Vi vil betræde et bredt landskab, herunder affektiv hjernevidenskab, meditative teknikker, moralske emotioner, evolutionær psykologi og meget mere. 

Derudover har jeg æren af at have nogle kompetente og indsigtsfulde gæsteundervisere med mig. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Compassion Landskabet

Programoversigt

Få oversigt over datoer samt indholdet på de forskellige undervisningsgange.

Gæsteundervisere

Anders Thingmand

Filosof og Privatpraktiserende Psykolog

Anders er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har læst filosofi på Freie Universität i Berlin. Han arbejder i spændingsfeltet mellem filosofi, psykologi og psykiatri.

Siden 1999 har han løbende modtaget mesterlærebaseret undervisning i psykoterapeutisk praksis hos Vedfelt Instituttet. Han er stifter af Netværk for Psykedelisk Terapi og Medicin samt bestyrelsesmedlem i Psykedelisk Samfund.

Psykedelisk Samfund er en ikke-kommerciel forening der koordinerer foredrag og symposier med henblik på at skabe et aktivt fællesskab der arbejder for at fremme saglig og nuanceret viden omkring brugen af psykedeliske substanser.

Bensaid Vincent Jlil

Selvstændig og leder af 'Omsorg i Balance'

Bensaid vil fortælle om hans projekt ”Omsorg i Balance – Kultivering af Compassion, Self-compassion og Resiliens”, et program målrettet frontlinjepersonale og ledere i den sociale- og sundhedsmæssige velfærdssektor.

Bensaid har over 19 års erfaring med menneskelig udvikling. Der er tale om mere end 12 års socialt arbejde på det specialiserede felt og 7 års konsulentarbejde i egen virksomhed med fokus på udviklings- og forandringsprocesser samt ledelses- og organisationsudvikling i både det offentlige og private.

Han har ledet 10-dages retræte i både Sahara Ørkenen og Danmark. Han afspejler idiomet “walk the talk” i det, at han har indgået i 5 års egenterapi, 1-årig elevforløb i visdomspraksis og næsten 20 års meditationspraksis med supervision fra kompetente mentorer.

Alexander Grigat

Indehaver af podcasten 'Den Forbudte Skole'

Alexander er i gang med at færdiggøre sin kandidat i filosofi og psykologi på RUC. Samtidig er han i sit andet år af den 4-årige psykoterapeut uddannelse hos Vedfelt Instituttet. Han har egen privat praksis, hvor han bla. tilbyder meditationscoaching samt psykoterapi.

I august 2020 startede han podcasten “Den Forbudte Skole”, som tager udgangspunkt i samtaler om emner som meditation, terapi, psykologi, psykedelisk terapi, spiritualitet og filosofi. Personer med varierende baggrunde har været på hans podcast, herunder læger, psykologer, psykoterapeuter og forskere.

 

Tilmelding

Intropris (tilmelding før 1. september) | 3000 kr.

Ved køb af to pladser samtidig; pris for begge: 4000 kr.

Studerende | 500 kr.

Den betydelige rabat for studerende er ikke kun grundet det typisk mindre rådighedsbeløb. Fremtiden hviler på deres skuldre - en fremtid vi håber kan have compassion som en grundværdi. Derfor vil vi gerne vil medvirke til at viden om compassion er lettere tilgængelig.

Send en mail til:

Skriv 'Compassion Landskabet' i din mails emnefelt.

Herefter vil du få tilsendt en faktura.Hvis har du har spørgsmål, så skriv også til denne mail.

MEDITATIV TRÆNING

Hvad er det egentlig?

En systematisk anvendelse af specifikke mentale teknikker og strategier – det er hvad meditativ træning handler om. Hensigten med træningen er overordnet set at forbedre måden hvorpå vi håndterer og bearbejder indtryk fra krop og psyke.

På mange måder bliver sind-krop-systemet forbedret som følge af meditativ træning. Hvordan denne forbedring konkret opleves vil afhænge af hvilken meditativ teknik man træner. 

Nogle teknikker medvirker til øget modstandsdygtighed over for ubehagelige sanseindtryk, f.eks. kropslig smerte eller negative følelser. Andre teknikker har til hensigt at opdyrke positive følelsestilstande (eks. taknemmelighed og velvilje) samt øge motivation og forebygge omsorgstræthed.

Hvis du er interesseret at opleve denne forbedring på egen krop og psyke kan du indgå i et meditativt træningsforløb eller booke en individuel session.  

MIN TILGANG

Ingen Mystik

Mit mål er, at meditation skal afmystificeres. Effekterne af meditation er ikke forbeholdt mennesker med en vis overbevisning, spirituel interesse eller unikke evner.

Jeg tror på, at den almene person med den rette træning og vejledning kan transformere sit sind betydeligt ved hjælp af meditativ træning.

Konkrete Redskaber

Instruktionerne til meditation skal være klare og gennemsigtige. Teknikkerne skal ikke fremstå som noget “hokus pokus”, men som konkrete redskaber du kan anvende i dit liv.

Jeg giver dig en lavpraktisk vejledning sådan, at du kan bringe disse praksisser ud i livet og ind i din hverdag.

Kvalificeret Vejledning

Jeg kan ikke meditere for dig, men jeg kan give sparring og vejledning omkring hvordan du overkommer diverse udfordringer der kan opstå.

Du tager dyrebar tid ud af din dag for at meditere; min rolle er at sørge for, at den tid medvirker til meditative fremskridt og progression.

Systematisk Træning

Forskellige meditative teknikker leder til forskellige resultater.

Jeg er derfor meget opmærksom på sammensætningen af diverse praksisser og hvorledes de har synergi med dit liv og dine mål.

KURSER

Undervisning

Compassion Landskabet

9-ugers online undervisningsforløb. Få indsigt i hvad forskningen har at sige om compassion. Hvordan det trænes samt dets potentiale for at øge modstandsdygtighed, forebygge omsorgstræthed og fremme mental sundhed.

FORLØB

Meditativ Træning

Resiliens

Et forløb orienteret imod at træne din opmærksomhed, herunder din sanseklarhed og bevidsthed om processer i krop og psyke. Træn modstandsdygtighed over for det fulde spektrum af tanker, følelser og kropsindtryk.

Velvilje

Et forløb orienteret imod at træne ens moralske karakter, herunder evnen til at handle med mod og omsorg i svære situationer samt kapaciteten til ikke at blive emotionelt drænet og miste sin motivation i mødet med udfordringer.

Glæde

Et forløb der har til hensigt at øge ens mentale ressourcer og livsgejst igennem træning af taknemmelighed og værdsættelse. Lær at gå til dig selv, andre og omverden med et sind der er følelsesmæssigt opløftet.

Kontakt Mig

Hvis du har spørgsmål eller vil i kontakt med mig, så kan du altid sende en mail til: