MEDITATIVE TRÆNINGSFORLØB

Det er ikke terapi, men en træning

Jeg er i processen af at udarbejde forskellige forløb der tager udgangspunkt i henholdsvis hver deres meditative træning. Hensigten er at gøre meditativ træning håndgribelig, præcis og systematisk. Du kan læse mere om indholdet og strukturen i forløbene nedenfor.

Hvad Indeholder Et Forløb?

FASE I

Er den første serie af meditative træningsforløb hos Pragmatisk Meditation.

Navngivet 'De Essentielle Skridt' dækker det over programmerne Resiliens, Velvilje og Glæde. På sigt vil der lanceres overbygninger til programmerne.

Struktur og indhold

  • En ugentlig 1 times online-session i 9 uger. Her gennemgås ugens fokus og du vil blive guidet i den givne uges meditative træning.

  • Du vil blive introduceret for det hjemmearbejde der tilhører den givne uge. Der vil altid indgå en specifik meditativ træning, men der kan også også være tale om refleksions- og fordybelsesøvelser.

  • Adgang til guidede meditationer specifikt udarbejdet til det fokus der er i den givne uge. Hver uge vil byde på en formel træning (siddende meditation) og en uformel træning (anvendelsen af meditative teknikker imens man indgår i en aktivitet, f.eks. støvsuger, snakker, laver mad osv.).

Håndbog

  • Du får tildelt en håndbog, som indeholder kapitler tilhørende hver uges tema, hvor den introducerede meditative teknik og ugens hjemmearbejde bliver gennemgået og forklaret.

  • Præsentation af modeller og figurer der gør processerne bag den meditative træning håndgribelig.

  • Strategier til at implementere de meditative teknikker i forskellige domæner af ens liv, f.eks. på arbejdspladsen eller i relationer.

  • Kvalificeret vejledning med henblik på at gøre den meditative træning mest mulig effektiv (f.eks. etablering af vanen med at meditere). Der vil også være et afsnit dedikeret til at imødekomme ‘ofte stillede spørgsmål’ i relation med den meditative træning.

Resiliens

Et 9-ugers træningsprogram

Under Udarbejdelse

Hvis du vil notificeres når forløbet bliver tilgængeligt, så kan du skrive en mail til:

lasse_bjerrekaer@pragmatiskmeditation.dk

Skriv ‘Resiliens’ i din mails emnefelt.

Du vil modtage en bekræftelsesmail og vil herefter være skrevet op til at få en notifikation når forløbet bliver tilgængeligt. 

Velvilje

Et 9-ugers træningsprogram

Under Udarbejdelse

Hvis du vil notificeres når forløbet bliver tilgængeligt, så kan du skrive en mail til:

lasse_bjerrekaer@pragmatiskmeditation.dk

Skriv ‘Velvilje’ i din mails emnefelt. 

Du vil modtage en bekræftelsesmail og vil herefter være skrevet op til at få en notifikation når forløbet bliver tilgængeligt. 

Glæde

Et 9-ugers træningsprogram

Under Udarbejdelse

Hvis du vil notificeres når forløbet bliver tilgængeligt, så kan du skrive en mail til:

lasse_bjerrekaer@pragmatiskmeditation.dk

Skriv ‘Glæde’ i din mails emnefelt.

Du vil modtage en bekræftelsesmail og vil herefter være skrevet op til at få en notifikation når forløbet bliver tilgængeligt. 

Ofte Stillede Spørgsmål

Det er min klare erfaring, at der skal en vis mængde tid og repetition til før, at de meditative teknikker er indlært på mere robust vis. Tænk blot på hvis man skal opbygge muskelmasse eller tabe sig, så vil det kræve adskillelige ugers forpligtelse. Det samme gælder meditativ træning og generelle psykologiske træninger for den sags skyld. 

Der er en umådelig forskel på at læse om anvendelsen af nogle teknikker og så at blive præcist guidet, i realtid, i den konkrete anvendelse af dem. Sidstnævnte tillader en væsentlig højere kaliber af mentoring i det, at jeg kan guide sekund-for-sekund samt korrigere løbende afhængigt af hvad der udfolder sig under den meditative træning.

Der vil være mulighed for at tilkøbe ekstra online-sessioner. Det kan være man gerne vil have raffineret sin forståelse eller have ekstra praksistræning og mentoring i forhold til en given meditativ teknik. 

Ordet ‘mindfulness’ optræder ikke i mine træningsforløb. Det er en term der er blevet udvandet og som kan betyde mange forskellige ting afhænger af hvem du spørger.  Det system du finder til meditativ træning hos Pragmatisk Meditation inddrager ikke mindfulness i den gængse forstand.