INDIVIDUEL SESSION

Lasse Bjerrekær

Lasse Bjerrekær | Psykolog

Psykologisk Arkitektur

Jeg har et kompetence-perspektiv på mental og fysisk trivsel. Det vil sige, at det er tilegnelsen (og med tiden mestring) af specifikke kompetencer eller evner som medvirker til mental og fysisk trivsel. Man kan have alverdens viljestyrke og motivation, men hvis du ikke har de rigtige redskaber, så udmunder det i en fejlslagen indsats. Min tilgang er samtidig baseret på en opfattelse af, at forskelligartede udfordringer i krop og sind skyldes specifikke mekanismer og at disse er vigtige at identificere, hvis mental og fysisk trivsel skal opnås.

Man kan kalde min tilgang en form for ’psykologisk arkitektur’. Ligesom arkitektur beskæftiger sig med udformningen og indretningen af rum, så forsøger man at indvirke og modellere ens psyke med et givent udkom for øje (f.eks. bedre håndtering af negative følelser). Endeligt må formen i arkitektur være relevant, så rummet kan bruges til de funktioner, man ønsker. På samme måde må de redskaber der anvendes være relevante for de mekanismer man søger at påvirke, f.eks. som set i anvendelsen af teknikker rettet mod selvberoelse og restituering i konteksten af stresstilstande.

Jeg modtager løbende supervision fra indsigtsrige og kompetente fagpersoner, både hvad angår  psykologiske metoder, meditativ træning og psykedelisk integration. Dette er med til at sikre en høj kaliber af kvalitet i de tjenester jeg udbyder.

Terapi?

Jeg bruger ikke ordet ‘terapi’, da det konkrete terapeutiske arbejde som ordet henviser til kan variere i umådelig grad afhængig af terapeuten. For mange kan ordet være forbundet med ‘psykologisk navlepilleri’, hvilket er en betænksomhed jeg sagtens kan følge.

Endeligt er samtaleterapi i den ordinære forstand ikke min primære metode til at arbejde med sind og krop. I en session kan der godt være tale om dialog-baserede tilgange, men jeg har en opmærksomhed på, at nyfundne indsigter implementeres i dit liv i en konkret form. Hvad er nyfunden viden og indsigt om ens indre liv værd, hvis ikke det omdannes til konkrete forbedringer i livet?

Længere nede på siden finder du et overblik over nogle af de metoder jeg anvender i det psykologiske arkitekturarbejde. 

Behandling?

Du har som menneske en konkret sansemæssige oplevelse, dvs. en specifik sammensætning af krops- og følelsesindtryk, mental snak (tanker) og mentale billeder. Hvis du har en vis kombination af disse over en bestemt tidsperiode, så vil der ifølge ét perspektiv være tale om en såkaldt psykisk sygdom, f.eks. depression eller angst. 

Min tilgang er ikke en af sygdomsbehandling. Nogle typer kontekster (både indre og ydre) vil have en tendens til at udløse den samme meningsfulde reaktion hos mennesker og denne reaktion kan involvere psykisk smerte. Meningsfuld betyder her, at der er en eller flere årsagsforbindelser og mekanismer som ligger bag reaktionen.

Min tilgang tager udgangspunkt i din konkrete sansemæssige oplevelse, f.eks. hvis du oplever en tilstand af afmagt, så vil fokus være på de konkrete komponenter af sanseindtryk som udgør den oplevelse: 1) kropsindtryk (tung og lad fornemmelse i kroppen); 2) følelsesindtryk (en mere diffus stemning af at være mut) og; 3) mental snak (oplevelsen af tanker i en nedladende tone, som indeholder selv-kritik). Tilsammen kan dette udgøre en depressiv tilstand, men det er stadig de konkrete komponenter af sanseindtryk som vil være udgangspunktet i det psykologiske arkitekturarbejde.  

ET SAMARBEJDE MED MIG

Hvad kan du forvente?

Som udgangspunkt er min tilgang karakteriseret af 4 overordnede fokuspunkter

1. Redskaber

Formålet med at samarbejde med mig er, at du kommer i besiddelse af nogle konkrete redskaber der er gavnlige i forhold til den omstrukturering eller forbedring du ønsker af psyke og krop. Afhængig af de specifikke karakteristikker af din situation, så kan redskaberne variere, men en form for meditativ træning vil typisk indgå. 

Meditativ træning kan ændre den grundlæggende måde hvorpå man bearbejder alle sanseindtryk. Alle oplevelser bliver udgjort af sansemæssige komponenter (kropsindtryk, følelser, tanker og mentale billeder), så det har potentialet til at påvirke alle domæner af livet.

I bund og grund er vi mennesker omvandrende sanseorganer. Man kan sammenligne sanseorganet med det grundlæggende styresystem i en computer. Meditativ træning kan medvirke til en opgradering af selve styresystemet; den platform hvorpå alle programmerne kører (kropsindtryk, følelser, tanker og mentale billeder). Dette leder til at bearbejdningen af sanseindtryk bliver optimeret og mere problemfri – svarende til når man renser og ‘debugger’ en computer. 

Med meditativ træning kan du blive hovedarkitekten bag dit sind og krop.

2. Mekanismer

Et fokus på at få en konkret indsigt i hvilke årsagsforbindelser og virkningsmekanismer der ligger bag ens oplevelse i psyke og krop. Bemærk, at fokus er på at få konkret indsigt og ikke en forståelse i den almene forstand. Et eksempel vil illustrere, hvad der menes med ordet ‘konkret indsigt’.

Hvis du tænker på en overvældende oplevelse du har haft. Det kan være, at du kan mærke nogle krops- og/eller følelsesindtryk i takt med, at du tænker tilbage på denne oplevelse. Spørg dig selv: I det tidspunkt, altså i den givne situation, hvor jeg blev overvældet, var jeg der i stand til at skelne mellem de forskellige sanseindtryk jeg oplevede, dvs. hvad der var: 1) kropsindtryk; 2) følelsesindtryk; 3) mental snak og; 4) mental billede.

I de fleste tilfælde, så vil svaret være nej. Den sansemæssige oplevelse vil være som én stor pærevælling, overvældende og rodet. Der er altså en tæt forbindelse mellem at blive overvældet af ens sanseindtryk og en manglende evne til at skelne mellem forskellige sanseindtryk. Hvis du derimod er i stand til at registrere og skelne mellem sanseindtryk, så kan du opnå konkret indsigt i virkningsmekanismerne. Ikke fordi du tænker over dem, men fordi du kan registrere årsagsforbindelserne udspille sig øjeblik for øjeblik. 

Du kan være direkte vidne til den bagvedliggende ‘mekanik’ af dit sind og krop.

3. Sanseklarhed

I et samarbejde med mig vil jeg altid have for sigte at forbedre og raffinere din sanseklarhed. At have ‘sanseklarhed’ henviser til at kunne skelne mellem forskellige sanseindtryk og registrere deres udfoldelse med præcision (fra sekund til sekund). Det er svært at påvirke forskellige sanseindtryk (kropsindtryk, følelser og tanker), hvis man ikke bevidst kan registrere dem. 

En væsentlig grad af sanseindtryk og deres indvirkning på vores krop og sind foregår uden for vores bevidsthed. Det er én af årsagerne til at folk reagerer og påvirkes på diverse måder uden egentlig at vide hvorfor. 

Pragmatisk Meditation er dog grundlagt på antagelsen om, at vi kan træne præcisionen i vores opmærksomhed. Igennem meditativ træning kan man på progressiv vis blive i stand til at registrere subtile mentale sanseindtryk (mental snak og billeder) samt krops- og følelsesindtryk, som før opstod og udfoldede sig uden for bevidsthed. 

Psykologisk arkitekturarbejde uden en tilstrækkelig grad af sanseklarhed er som at se en film i dårlig opløsning; der bliver tale om mere spekulation og gætteri end konkret indsigt i, hvad der egentlig foregår. Ved hjælp af specifikke meditative teknikker kan dit mentale og kropslige liv gå fra lavopløsning til klar og detaljeret HD.

Hvad der er registrerbart er håndterbart.

4. Selvledelse

Alle de redskaber jeg anvender og metoder jeg navigerer ud fra er med øje for at gøre dig til hovedarkitekten bag dit sind og krop.

Det er dig som skal have dine kropsindtryk, tanker, følelser og motivationer (det fulde spektrum af den menneskelige oplevelse egentlig) og ikke dem som skal have dig.

De skal tjene dig og være behjælpelige i at skabe det liv du gerne vil leve – i modsætning til, at være i en tilstand af kamp og friktion med din psyke og krop.

Målet er en højere grad af afstemning mellem de redskaber du har til rådighed og de mål du ønsker at opnå – hvad jeg kalder for selvledelse.

Du tager dyrebar tid ud af din dag for indgå i psykologisk arkitekturarbejde. Mit ansvar er at sørge for, at den tid medvirker til mest mulig fremskridt og progression.

Velviljen for hinanden skal være større end behovet for hinanden.

KOMPETENCER

Redskaber Og Indgangsvinkler

Our Clients

2

Pragmatik

Uanset hvilken metode eller redskab jeg gør brug af, så anvendes det på håndgribelig vis. Hovedformålet er tilegnelse af  redskaber til at mestre sind og krop. Floskler som ‘at passe bedre på sig selv’ og anvisninger uden konkretisering kommer du ikke til at opleve hos mig.

Velvilje

Meditative teknikker udarbejdet til at træne ens moralske karakter, herunder evnen til at handle med mod og omsorg i svære situationer samt kapaciteten til ikke at blive emotionelt drænet og miste sin motivation i mødet med udfordringer.

Hvis du er interesseret i compassion-relaterede tilgange, så er denne kategori af meditativ træning relevant for dig. 

Glæde

Meditativ træning orienteret imod at øge ens mentale ressourcer og livsgejst igennem træning af taknemmelighed og værdsættelse. Lær at gå til dig selv, andre og omverden med et sind der er følelsesmæssigt opløftet. 

M&U Opmærksomhed

Resiliens

Meditative strategier  målrettet mod at træne din opmærksomhed, herunder din sanseklarhed og bevidsthed om processer i krop og psyke. Igennem systematisk træning af modtagende og undersøgende opmærksomhed kan du opnå modstandsdygtighed over for det fulde spektrum af tanker, følelser og kropsindtryk. 

Indre Lederskab

En tilgang der sigter imod, at dit indre liv, herunder motivationer, tanker og følelser arbejder med dig. Opnå et sammenspil mellem de forskellige ‘dele’ af dig (f.eks. lyster og motivationer) karakteriseret af samarbejde og fællesskab. Gå fra en tilstand af indre kamp og konflikt til en oplevelse af at være i harmoni med alle dele af dig selv. 

En side der uddyber denne tilgang er under udarbejdelse.

Psykedelisk Integration

Bliv i stand til at omdanne de indsigtsrige og betydningsfulde psykedeliske oplevelser til konkrete forbedringer i hverdagslivet.

BEMÆRK

Det overblik du finder her er en kort og overfladisk introduktion til de redskaber og metoder jeg anvender. Du får et langt mere dybdegående og udførligt indblik i mit metodiske system når du indgår i forløb eller individuelle sessioner.

ONLINE

SESSION

Jeg har både mikrofon og kamera af høj kvalitet, hvilket sikrer en god online-oplevelse.

FYSISK

SESSION

Vil finde sted på:

Reiersensvej 5 st. tv.
8900 Randers C

Vil du samarbejde med mig?

Book en session

Individuelle sessioner kan finde sted i både hverdage og weekender. Sessioner tilrettelagt i aftentimerne kan også koordineres, især hvis der er tale om en online-session.

Prisen vil variere afhængigt af det konkrete samarbejde, herunder hvilke kompetencer der skal anvendes og karakteren af det givne fokusområde. 

Send mig en mail og sammen kan vi planlægge et tidspunkt. En kort og uforpligtende samtale online eller over telefon er altid en mulighed.