MIN HISTORIE

Nedenfor kan du få et dybere indblik i min historie, herunder min baggrund og hvordan jeg er nået dertil, hvor jeg er i dag.  

Meditation som en
SUPERKRaFT

I baghovedet havde jeg en opfattelse af meditation som forbundet med ekstraordinære evner; tilsvarende en form for superkræft. Jeg havde billedet af munke der kunne kapere smerte  og udvise en mental udholdenhed udover det normale.

I 2014 begav jeg mig derfor ud i diverse bøger om meditation, herunder nogle der gav indsigt i forskningen samt værker der gik mere i dybden med de konkrete meditative metoder. Jeg blev bevidst om, at der var langt mere at hente i meditation end blot almen afslapning. 

Der var tale om fundamentale ændringer af ens bevidsthed, herunder krop og sind. 

Hver eneste oplevelse er kun så god eller dårlig som den er grundet
sindets involvering

Især den amerikanske forfatter Sam Harris medvirkede til at meditation blev afmystificeret for mig. Sætningen fremhævet til venstre er fra hans bog ‘Waking Up: A Guide To Spirituality Without Religion’. Denne understregelse medvirkede til, at jeg søgte ind på psykologi; det virkede som en selvfølge. 


Meditation er meget som styrketræning. Du skal systematisk gentage/anvende nogle teknikker for at blive stærkere.

Du får et stærkere sind ved at træne det – ikke ved at læse om det 

Siden 2014 havde jeg indgået i meditativ træning. Det var primært træning af opmærksomheden igennem forøgelse af såkaldt mindfulness og hvad jeg i dag henviser til som træning i moralitet. Den sidstnævnte træning indebærer at opdyrke en motivation af velvilje mod andre og en selv. En praksis der for mig ledte til tilstande af taknemmelighed, moralsk opløftelse og forbundethed til andre mennesker. I takt med min meditative træning oplevede jeg en øget mening og formål med tilværelsen.

Det var åbenlyst for mig, at en optimering af sindet fandt sted på baggrund af en systematisk træning af selve sindet, men fokus på psykologistudiet var mere orienteret imod at læse om sindet. På samme måde, som du ikke lærer at svømme ved at sidde i klasselokalet og læse om densiteten af vand, så lærer du heller ikke at mestre dit sind ved at læse om hjernens opbygning eller om risikofaktorer for diverse psykiske udfordringer.

EN FOD INDENFOR FORSKNINGEN AF MEDITATION

Min praktik på psykologistudiet var hos Dansk Center for Mindfulness (fremover DCM), hvor mine primære arbejdsopgaver var tilknyttet Nanja Holland Hansens ph.d. projekt: CCT (Compassion Cultivation Training) til pårørende som har en psykisk lidelse. Jeg var tilknyttet DCM fra 2019 til slut 2021, hvor jeg b.la. gennemførte den Grunduddannelsen af ‘Uddannelse i Compassion’.  

Jeg færdiggjorde min kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet september 2020 og blev ansat fra januar 2021 i Mariagerfjord Kommune. Min stilling indebærer at koordinere og køre Åben og Rolig (Å&R) hold for stressramte, hvorfor jeg også er certificeret Å&R-instruktør. Å&R er et evidensbaseret meditations-inkluderende program udbudt af Fonden Mental Sundhed.

I forbindelse med Å&R-uddannelsen fik jeg  bekendtskab med hovedarkitekten bag programmet, Christian Gaden Jensen. En mand hvis ekspertise og karakter jeg den dag i dag stadig ser op til og lader mig inspirere af. 

PRAGMATISK MEDITATION
ET SYSTEM TIL MEDITATIV TRÆNING

Målet med Pragmatisk Meditation er at skabe et system til meditativ træning der fjerner alt mystik og gør det til en konkret og håndgribelig praksis. Stiftelsen af Pragmatisk Meditation er mit forsøg på at tage min del af ansvaret i denne verden; ansvaret for at medvirke og bidrage til en verden, hvor vi som mennesker trives og finder mening i tilværelsen.

Her mener jeg klart, at meditativ træning kan spille en vigtig rolle. Nogle ser måske meditation som en måde at søge tilflugt fra omverden, men gjort rigtigt, så kan meditativ træning medvirke til øget nærvær, engagement og involvering i livet.

FASE I

Er den første serie af meditative træningsforløb hos Pragmatisk Meditation. Navngivet ‘De Essentielle Skridt’ dækker det over programmerne Resiliens, Velvilje og Glæde.

På sigt vil der lanceres overbygninger til programmerne samt andre meditative træningsforløb. Dette er blot de første skridt i det mere omfattende system af meditativ træning som Pragmatisk Meditation skal indeholde.

Træn din opmærksomhed, herunder din bevidsthed af processer i krop og psyke. Opdyrk modstandsdygtighed over for det fulde spektrum af tanker, følelser og kropsindtryk.
Træn din moralske karakter, herunder evnen til at handle med mod og omsorg i svære situationer samt kapacitet til ikke at blive emotionelt drænet i mødet med udfordringer.
Forøg dine mentale ressourcer og livsgejst igennem træning af taknemmelighed og værdsættelse. Lær at gå til dig selv, andre og omverden med et sind der er følelsesmæssigt opløftet.