PSYKEDELISK

INTEGRATION

“Det handler ikke om, at du ikke tager nok medicin eller ikke har nok oplevelse. Tværtimod, så handler det om at du ikke bearbejder det ordentligt. I 90% af tilfældene, hvor du ser på personers adfærd og livsstil, og de stadig ikke er kommet videre, så er det fordi, at de ikke tager de ting de lærer igennem de psykedeliske oplevelser og integrerer dem.”

Dr. Ryan Westrum

Klinisk psykolog, psykedelisk integration terapeut og forfatter af 'the psychedelics integration handbook'

Den Psykedeliske Renæssance

Vi befinder os lige nu i hvad der bliver henvist til som ‘Den Psykedeliske Renæssance’. Mange af de førende universiteter i Vesten er involveret i forskningen af psykedelika-assisterede interventioner, bla. til at afhjælpe depression, rygning, alkoholisme og PTSD.

Rigshospitalet har et igangværende forskningsprojekt som undersøger hvorvidt anvendelsen af psilocybin (magiske svampe) kan afhjælpe alkoholisme.

Psykedelika er i sig selv dog ikke et mirakelmiddel.

Potentialet ligger i det konkrete integrationsarbejde

“Drømme giver gode historier, men alt det vigtige sker når vi er vågne. Det er der vi får tingene til at ske.”

Duncan Idaho

til paul atreides i filmen 'dune' (2021)

PSYKEDELISKE OPLEVELSER

Hvilke oplevelser kan jeg hjælpe dig med at integrere?

POSITIVE FØLELSESTILSTANDE

I den gængse hverdagsbevidsthed er det normalt, at følelsesindtryk af varme, tryghed og omsorg primært opleves i konteksten af ens nærmeste relationer. Oplevelsen af kærlighed er yderligere indskrænket, typisk forbeholdt de allernærmeste. 

I relation med psykedelika kan man opleve tilstande af altomfattende omsorg, dvs. en dybfølt velvilje og hengivenhed for alle mennesker og/eller levende væsner uafhængigt af din relation til dem. Det er ikke atypisk at disse oplevelser fuldkommen ændrer ens referenceramme for hvad det vil sige at ‘holde af en person’ samt ens opfattelse af omsorg og kærlighed.

Forældre snakker ofte om, at kærligheden til deres børn er særskilt og usammenlignelig med noget andet; at den er ubetinget. Psykedelika afføder på konsistens vis tilstande der på lignende vis er karakteriseret af ubetinget kærlighed – endda tilstande der berører en kærlighed som er dybere og mere omfattende end den erfaret af forældre. Der kan være tale om oplevelser af en kærlighed rodfæstet i selve det at være menneske; en transpersonel kærlighed der går udover identitet, tilhørsforhold og personlighedstræk. 

DESTABILISERING

Mange psykedelika-inducerede tilstande kan have en destabiliserende effekt på ens psyke og liv – selv tilstande der oplevelsesmæssigt er behagelige (f.eks. ubetinget velvilje som nævnt ovenfor).

Der vil ofte være anden-ordens-effekter af psykedeliske oplevelser, dvs. at 1) en ændring i ens krop-sind system (eks. oplevelse af ubetinget velvilje) medvirker til; 2) en efterfølgende konsekvens i systemet (det bliver tydeliggjort igennem kontrast, hvordan dine nære relationer er baseret på betinget velvilje), hvorved; 3) at funktionaliteten i systemet bliver påvirket (du indser hvordan dine relationer er baseret på dysfunktionelle dynamikker og må forholde dig til den psykiske smerte det medfører). 

Anden-ordens-effekter er ikke unikt for psykedeliske tilstande, men deres intensitet (den konkrete sansemæssige oplevelse af dem) og kapacitet (hvor dybe strukturer i krop-sind-systemet de kan påvirke) er ofte mere omfattende end dem oplevet i den gængse bevidsthedstilstand. Dette medfører dog også, at der kan være et større potentiale for transformation, udvikling og helbredelse i disse oplevelser.

“Konfrontation er forudsætningen for aktualiseringen af potentiale”

Connor Beaton

stifter af 'mantalks'

MYSTISKE ELLER 'RELIGIØSE' OPLEVELSER

Selv forskningslitteraturen anvender ord som ‘mystical’ eller ‘religious’ til at indfange karakteren af den psykedeliske oplevelse. Der er altså ikke tale om hokus pokus eller indbildninger. Forskere på John Hopkins universitet har forsøgt at kortlægge de forskellige aspekter af de psykedeliske oplevelser, herunder de mystiske. Nogle af dem indebærer: 

  • Frihed fra begrænsninger af ens personlige selv og en følelse af union, forbundethed eller fusion med noget større end ens personlige selv. Det kan f.eks. opleves som en union med ‘ultimativ realitet’ eller en dyb indsigt om at ‘alt er Et’.

  • Oplevelse af ren væren og ren bevidsthed (som er uafhængigt af dine sanseindtryk), dvs. en adgang til ‘kilden’ af selve bevidsthed. 

  • En følelse af at have oplevet evighed eller uendelighed. Der kan også være tale om en oplevelse af, at være ‘udenfor tid og sted’, udover fortid, nutid og fremtid. 

  • En klar oplevelse af kontakt til ultimativ realitet (forstået som, at du var i stand til at ’vide’ og ’se’ hvad der virkelig var virkeligt på et givent tidspunkt i din oplevelse).

DYBDEPSYKOLOGISKE STRUKTURER

Beskrivelse kommer snarest.

UDFORDRENDE OPLEVELSER

Beskrivelse kommer snarest.

AUTONOME 'SELVER'

Beskrivelse kommer snarest.

Kontakt Mig

Hvis du har spørgsmål eller vil i kontakt med mig, så kan du altid sende en mail til: